top of page

Život dětem, o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Díky pomoci společnosti Život dětem mohl Jindříšek absolvovat první neurorehabilitační pobyt v Centru Hájek (13.11. - 24.11.2017). Za to všem patří obrovský dík. Ještě víc bychom rádi poděkovali za pomoc s úhradou zdravotního kočárku od spol. Medicco, který pojišťovny sice hradí, ale pouze z necelé poloviny, což pořizovací ceně přes 70000 Kč není malá suma. Jindříšek díky kočárku, který je na míru (s Jindříškovými mírami byl výběr kočárku obecně dost omezený), má zajištěn správný sed a držení těla a umožní mu dělat další pokroky díky poznávání svého okolí.

bottom of page