top of page

Můj příběh

1-3 měsíce

1. - 3. měsíc

Doma na mě čekala sestřička Káťa a pejsek Bárny. Museli jsme si všichni zvyknout na nový režim, a že tedy moc pohodový nebyl, ale všechno jde, když se chce. Neustálé hlídání času, abychom neprošvihli dobu podání léků, které Jindříšek užíval 5x denně (důležité to bylo hlavně u protikřečové léčby). Kojení, vážení, dokrmování, neustálá kontrola kolik vypil, kolik musíme ještě dokrmit… Navíc se rozjel kolotoč vyšetření a návštěv u lékařů, který trvá dodnes.

 

JAK CVIČÍME

  • Orofaciální stimulace pro podporu sacího reflexu (zhruba  8 cviků v obličejové části, pokud možno prováděných před každým kojením)

  • Reflexní terapie dle Vojty (4 x denně)

  • SRT – synergická reflexní terapie (nejlépe jako zahájení před samotným cvičením dle Vojty)

Synergická reflexní terapie (SRT) není rehabilitací v tomtéž smyslu slova jako např. Vojtova metoda. Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy je jak v průběhu terapie (pacient není žádným způsobem, tedy vědomě ani nevědomě, zapojován), tak v roli, jakou v komplexní léčbě DMO zaujímá. Jedná se nikoli o alternativní, ale podpůrnou terapii (nejlépe v kombinaci s Vojtovou metodou či jiným fyzioterapeutickým přístupem).

Normalizuje svalový tonus (spasticitu, hypotonii, ale uvolňuje také přetížené fascie – „blokády“ svalových vláken), čímž zároveň umocňuje efekt fyzioterapie, jenž je často brzděn právě přítomnými sekundárními problémy. 
Příznivě ovlivňuje nejen stav kloubních (kosterních) a svalových struktur, ale vliv má na celkovou hybnost – jak ve smyslu rozsahu pohybu, tak koordinace a rovnováhy.

Zdroj : http://www.detska-mozkova-obrna.cz/lecba-dmo/synergicka-reflexni-terapie-srt

  • Správná manipulace : klubíčkování, polohování, hnízdečko v postýlce, pocit v bezpečí…

To vše bylo důležité, protože Jindříšek byl neurologicky dráždivé dítě a byl hodně citlivý. Proto jsme museli zapojit všechny ve svém okolí, aby věděli jak k němu správně přistupovat.

Není nad chrapošení v pelechu :)
S Kačenkou v pelechu je to lepší
Unavený po cvičení
Kuk s Káťou na mamku :)
Ahoj :)

+ CO NÁS POTĚŠILO

  • Téměř po měsíci doma byl Jindříšek už plně kojen a zvládal si vypít potřebnou dávku, žádná váha, žádný dudlík a dokrm. Všechno úsilí se vyplatilo a bylo na světě další zdolání Mount Everestu ve sněhové vánici, kojila jsem zhruba do roka a půl.

  • Postupně se Jindříšek začal zajímat o okolní svět a vše bylo veselejší.

  • Tlumící léky na noc, které dostával více jak 2 měsíce byly bez komplikací vysazeny.

- CO NÁS ZARMOUTILO

  • 11.3.2016 proběhla magnetická rezonance mozku. Výsledky bohužel potvrdily podezření, které již bylo na JIP. Poškození mozku není malé a s největší pravděpodobností postihne pohybový vývoj a schopnost koordinace. Nově se musel brát zřetel i na zrakové schopnosti a vývoj zrakových funkcí, neboť poškození se nacházelo v oblasti, která je za ně zodpovědná.

 

MRI MOZKU

1. Makrocystická form PVL (periventrikulární leukomalácie) bilat (oboustranně) s lakunami i subkortikálně parietookcipitálně bilat výrazněji vpravo

Periventrikulární leukomalacie (PVL) je ischemická nekróza bílé hmoty mozku přilehlé k postranním komorám, která postihuje nedonošené novorozence. Nejčastěji bývá diagnostikována při ultrazvukovém vyšetření mozku novorozence a magnetickou rezonancí. Může vést k rozvoji dětské mozkové obrny, zhoršenému intelektu, nebo poškození zraku.

Zdroj http://www.wikiskripta.eu/index.php/Periventrikul%C3%A1rn%C3%AD_leukomalacie

 

2. Lokální (místní) atrofie bílé hmoty s trakčními projevy

Atrofie znamená zmenšení normálně vyvinutého orgánu, podmíněné úbytkem buněk nebo zmenšením jejich velikost

Zdroj www.wikiskripta.eu

 

3. Výrazná atrofie kalózního tělesa

Corpus callosum je největší a nejdůležitější mozková komisura (spojení), obsahující 200 až 300 milionů vláken (myelinizovaných – proto je corpus callosum bílé). Je největším a nejlépe organizovaným traktem bílé hmoty mozkové v lidském mozku.

Vzájemně spojuje kůru pravých a levých čelních, temenních a okcipitálních laloků hemisfér, čímž umožňuje přenos vzruchů z jedné hemisféry do druhé a součinnost obou hemisfér. 

Primární funkcí corpus callosum je integrovat motorické, sensorické a kognitivní informace mezi levou a pravou hemisférou.

Zdroj : http://www.corpuscallosum.cz

4. Difúzní atrofie mozku

Difuzní - rozptýlený , postihuje stejnoměrně celou tkáň, znamená zmenšení normálně vyvinutého orgánu, podmíněné úbytkem buněk nebo zmenšením jejich velikost

Zdroj www.wikiskripta.eu

bottom of page