top of page

Moje diagnózy

Poporodní období

  • Novorozenec nízké porodní hmotnosti

  • Intrauterinní růstová restrikce

Nitroděložní růstové strádání

  • Chronická nitroděložní hypoxie

Dlouhodobé nitroděložní nedostatečné okysličení

  • Hypoxicko –ischemické změny subkortikální bílé hmoty

Změny bílé hmoty mozku v důsledku nedostatečného okysličování

  • Křeče novorozence – subtilní a s EEG kolaterálem

  • Trombocytopenie

snížené množství krevních destiček

Později

  • CTKP – centrální koordinační porucha, v pozdějším věku už často nazývána jako DMO

Centrální koordinační porucha (CKP) znamená nějaký nedostatek, nedokonalost, abnormitu, odchylku od normálních, resp. ideálních pohybových projevů v nejranějším vývoji u novorozenců a kojenců, tj. u nejmenších dětí od narození zhruba do jednoho roku věku. Termín centrální zde napovídá, že příčina této poruchy tkví v centrálním nervovém systému (CNS), tedy v mozku. Nejde zde o nemoc, tedy o diagnózu v pravém slova smyslu, ale pouze o nedokonalý pohybový vývoj nejmenších dětí a to z nějakých známých či neznámých důvodů. Tuto nedokonalost v pohybovém vývoji lze kvantifikovat, tj. odstupňovat. Prof. Vojta, který termín CKP první navrhl, definoval a použil, odstupňoval tíži CKP na čtyři stupně: I až IV, přičemž stupeň I je nejlehčí, stupeň II lehký, stupeň III středně těžký a stupeň IV nejtěžší.

K odlišení jednotlivých stupňů vyvinul škálu sedmi vyšetřovacích manévrů, tzv. polohových reakcí, jejichž vyhodnocením se CKP kvantifikuje. Hlavním praktickým významem určení stupně CKP je rozhodnutí (indikace) k léčbě, kdy k rehabilitaci (léčbě) jsou určeny stupně CKP III (těžký) a CKP IV (nejtěžší). Rehabilitaci fyzioterapií dle Vojty (reflexní lokomoce).

Zdroj: http://www.poruchy-pohyboveho-vyvoje-deti.cz/co-je-ckp-dmo-priznaky

  • Triparesa s akcentem pro PHK a LDK

Částečné ochrnutí tří končetin s důrazem pro PHK a LDK

  • Oboustranně nesestouplá varlata

  • Hmotnost, délka trvale výrazně pod třetím percentilem


 

bottom of page