top of page

Můj příběh

12-15 mesic

12. - 15. měsíc

CO CVIČÍME:

 • reflexní terapie dle Vojty

 • synergická reflexní terapie

 • zraková stimulace (vhodná několikrát denně cíleně + formou hry

 • kojenecké plavání  (bazén)

 • houpačka wingbo

 • cvičení na válci a pomocí overballu

 • podpora uvolnění méněcenné ručky v pěst + podpora opory o otevřené dlaně (pokud možno několikrát denně)

 • podpora uvolnění nožiček (tlapek - pokud možno několikrát denně) z důvodu spasticity

 • hipoterapie

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Centrální nervový systém pacienta je tak ovlivňován přes působení na periferii. Přenosem impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hipoterapie

 • Protahovací cviky na gymballu a Bobath koncept

Metoda manželů Bobatových tento princip je založen na mechanismu centrální posturální kontroly. Cílem terapie je udržet rovnováhu před pohybem, během něj a po jeho dokončení. Podobně jako u Vojtovy metody se zde snažíme vyvolat automatické reakce (vzpřimovací, rovnovážné, obranné), které jsou nevědomou, ale důležitou složkou volních pohybů. Nácvik těchto koordinačních pohybových vzorů vede k jejich zafixování a následnému spontánnímu zapojování, což zlepšuje celkovou koordinaci pohybů a správné zapojování posturálních mechanismů.

Zdroj http://www.wikiskripta.eu/index.php/Metoda_man%C5%BEel%C5%AF_Bobathov%C3%BDch

 • Tejpování

Tejpování neboli kinesio tejpování, je metoda funkčního tejpování vyplývající z poznatků kineziologie. Touto metodou fyzioterapie lze ovlivnit svaly, existují také korekční techniky k ovlivnění vazů, šlach či fascií a lymfatického systému. Tejpování lze využít i pro korekci jizev a také pro úlevu od bolesti.

Přesto, že je tato metoda primárně určená pro sportovní účely, je nyní z 85% využívána mimo sport. Abychom byli konkrétní, jde především o uplatnění ve fyzioterapiipediatriineurologiiortopedii, terapii lymfedému a jizvy, preventivní medicíně, egoterapii a mnoho dalších.

Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Tejpov%C3%A1n%C3%AD

V tomto období jsme v únoru 2017 prvně nastoupili na komplexní lázeňskou léčbu do Klimkovic. Bohužel trvala jen týden a museli jsme z důvodu nachlazení, teplot a tlačících se zubů terapii ukončit. Ale i přesto jsme se naučili novým věcem a byly nám doporučeny další postupy v péči jako je tejpování apod.

unor klimky 2
03 2017
klimky unor
04  2017
Švihák :)
Hlouposti při jídle
Hlouposti s kartáčkem :)
Nástupce Michala Davida
Včelička nebo spíš čmelák :)
Dort k 1. narozeninám
A podruhé dort
Musím to ochutnat :)
A Kačenka mi to chce sníst... :)
Lázeňská koupel
A pohoda v dece po koupání
Tejpujou mě jak Jágra :)
Další přikázaný doping

+ CO NÁS POTĚŠILO

 • Zlepšila se manipulace pravou rukou

 • Předává hračku z ruky do ruky

 • Souhra oko-ruka-ústa vytvořena

 • Snaží se sem tam podsouvat kolínka

 • Umí paci–paci, udělá pejskovi malá

 • Po předchozí pohybové stagnaci se začal svým zvláštním způsobem plazit, tulenit vpřed (není přítomen zkřížený model, nožičky vesměs táhne za sebou)

 • Začali nás zajímat šuplíky a taky už víme, že to občas bolí :)

 • V tomhle období jsem i dokonce začal čůrat do nočníku, ale rozhodl jsem se, že to mamce a taťkovi jen tak nedaruji, a když teď vidím nočník, tak „nemám zadek“ :)

 • Měl jsem svůj první dort

- CO NÁS ZARMOUTILO

 • jediné , co nás v tomto období trápilo byla zase váha  a dostali jsme další přídavek vysokokalorické stravy Fortini creamy, takže vlastně buď cvičíme nebo jíme

bottom of page