top of page

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Tenhle areál navštěvujeme docela často a pravidelně.

1) Novorozenecká JIP a oddělení nedonošenců

Zde jsme byli naštěstí jen jednorázově. Ale nemůžeme zapomenout na MUDr. Čepišákovou, která nás držela v nejtěžších chvílích a byla nám velmi velkou oporou. Děkujeme za obrovskou vstřícnost

2) MUDr. Šárka Štefáčková

Už od narození Jindříška hlídá v oblasti neurologického vývoje. Kombinovala léčbu, aby ustoupily křeče, které Jindříšek měl. Ty se naštěstí podařilo zvládnout hodně rychle. Člověk s úžasným kouzlem a přístupem k lidem.

3) MUDr. Jana Zemánková Ph.D.

Lékařka z ambulance pro rizikové novorozence, která od narození doposud kontroluje psychomotorický vývoj, váhu, míry... Dává rady a tak nějak shrnuje celé naše úsilí do jedné kupičky. Člověk, který dokáže podpořit, nabudit a motivovat.

4) MUDr. Eduard Popper

Jedna z největších kapacit v dětské RHB v HK kraji, člověk, který dává směr všem těm cvikům, které jsme se naučili.

5) Mgr. Jarmila Hofmanová

Klinický logoped, který kontroluje, jak Jindříšek přijímá potravu. Člověk, který dává rady v oblasti stravování a péče o pusinku, aby byl Jindříšek schopen co nejdříve baštit všechno. Potažmo - aby veškerá snaha a úsilí vedly k rozvoji řeči, která je momentálně opožděná.

6) Oční oddělení FNHK

Vzhledem k ohrožení z důvodu poškození mozku dojíždíme na pravidelně kontroly zraku a vývoje zrakových funkcí.

7) Chirurgická ambulance FNHK

Pravidelné kontroly "mužské chlouby", aby vše fungovalo, jak má :)

8) Očkovací centrum FNHK

Snaží se najít nejlepší cestu, jak neublížit v rámci neurologické diagnózy a přitom zahájit a splnit povinné očkování.

1) Fyzioterapeutka Martina Draslarová

Člověk, který na mě už více jak dva roky dohlíží. Snaží se vždy vymyslet nové podněty, nové držení při cvicích, nové cviky a metody, jak mi pomoci. Ochotná poradit i v oblasti tejpování, botiček, výběru kočárku a vertikalizátoru.

2) MUDr. Ladislav Slezáček

Spolupracuje s fyzioterapeutkou Draslarovou, hodnotí naše úsilí, dává rady a pomáhá s komunikací s pojišťovnou pro vypsání pomůcek.

Nemocnice Jičín

3) MUDr. Jana Machačková

Byl jednou jeden růžový dům a v něm člověk, kterému moc záleží na tom, jak se Jindříšek má a jak jeho vývoj postupuje dál. Paní doktorka, u které se kupí neskutečné množství lékařských zpráv "ze všech koutů světa". Člověk, který komunikuje s posudkovou komisí, vypisuje lázně, předepisuje šílené množství vysokokalorických doplňků a léčí každou, byť sebemenší Jindříškovu bolístku. Pečuje o to, aby byl v co nejlepší kondici a mohl jezdit makat do lázní a na neurorehabilitace.

4) MUDr. Blanka Pivcová

Oční lékařka, ke které chodíme častěji, abychom nic nepodcenili. V případě nějakého podezření či nejasnosti jsme posíláni na vyšší pracoviště do FNHK.

5) Mgr. Barbora Froňková

Logoped, se kterým jsme započali spolupráci. Dává rady a doporučení v oblasti stravování a rozvoje řeči.

bottom of page